Vanuit het bestuur van de Loopgroep willen we graag de volgende mededelingen en verzoeken doen. We hebben jullie hulp hard nodig.

Jaarvergadering Loopgroep
De jaarvergadering zal opnieuw plaatsvinden in het Huis van Waalre. Door de vele activiteiten in het Huis van Waalre is het niet eenvoudig om een datum te vinden. We hebben de vergadering dan ook wederom moeten verplaatsen van dinsdag 12 maart naar donderdag 28 maart, aanvang 20.00 uur. Pas deze datum svp maar vast aan in jullie agenda’s.

Hoewel alle bestuursleden nog zeer vitaal zijn, is er toch sprake van enige vergrijzing. Voor onze verenging zou het goed zijn als we een verjonging kunnen gaan doorvoeren. Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie laat het ons dan aub weten.

Op de jaarvergadering willen we een voorstel presenteren om de communicatie verder af te stemmen op de huidige wensen. Een team bestaande uit Marja Raijmakers, Wim Kremers, Hans Harlé en Henk de Vrind zal een voorstel uitwerken. Als je ideeën hebt, geef ze door aan ons team. 

Nationale opschoondag
Vorige jaar hebben enkele leden deelgenomen aan het “ploggen” in Eindhoven. Van hen kwam de vraag waarom de Loopgroep niet deelneemt aan een vergelijkbare activiteit in Waalre. Dat gaan we nu doen en wel op zaterdag 23 maart. We hebben de Loopgroep Waalre aangemeld bij de Gemeente om deel te nemen aan de nationale opruimdag. Meer details volgen nog.

Spring activiteit
Van 4-7 april zal op de markt van Waalre het tweede Spring event worden georganiseerd. De organisatie heeft de Loopgroep benaderd om 2 wandeltochten te organiseren en om te helpen bij de activiteiten. Voor deze activiteiten krijgen wij een culinaire compensatie van het Brabants Genot. Meer informatie zal nog volgen.

Bevrijdingsloop 
Het is 75 jaar geleden dat Zuid Nederland is bevrijd. De gemeente Waalre heeft ons gevraagd of wij deel willen nemen aan de Bevrijdingsloop. Dit is een estafette loop van Wageningen naar onze gemeente Waalre. Midden in de nacht gaat de eerste loper van start met een fakkel met het bevrijdingsvuur. In een estafette wordt naar huis gelopen. De vraag is nu of er belangstelling is onder de leden om voldoende lopers op de been te brengen voor dit bijzondere evenement. Als je mee wil doen, laat het ons weten. 
Inmiddels is op de jaarvergadering van 28 februari besloten deze activiteit niet te gaan doen omdat we geen echte medewerking krijgen van de gemeente Waalre om de ontvangst mogelijk te maken. Wellicht wordt er iets ondernomen rond 18 september. We houden jullie op de hoogte.

Cyclopaton
Elk jaar is het moeilijk om voldoende mountainbikers bij elkaar te krijgen. Mogelijk ken je nog enthousiaste fietsers of heb je contact met een wielerclub, laat het ons weten.

Volgens mij is het nooit saai bij Loopgroep Waalre! 

Met vriendelijk groeten
Henk de Vrind (Voorzitter)