Coopertest

Inmiddels hebben de trainers een datum kunnen prikken waarop de Coopertest zal worden gehouden. De datum is geworden dinsdag 24 maart en zal plaatsvinden tijdens een reguliere trainingsavond, dus vertrekken vanaf Sporthal Hoevenland in Waalre op de normale tijd van...

Ploggen

Beste lopers en wandelaars,Vorig jaar heeft Loopgroep Waalre meegedaan aan de Landelijke Opschoondag en ook dit jaar zullen wij ons weer inzetten voor een schoner Waalre. Deze Landelijke Opschoondag is dit jaar op zaterdag 21 maart.  Het doel van deze dag is...

Jaarvergadering loopgroep

Aan alle leden,Namens het bestuur van de loopgroep wil ik jullie graag uitnodigen voor de jaarvergadering van Loopgroep Waalre. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 maart, 20.00 uur in het Huis van Waalre. We hebben gepoogd om de vergadering op een dinsdag of...

Aankondiging tijdloop 29 maart

Noteer de Tijdloop in je agenda : zondagochtend 29 maart !  We zijn alweer druk bezig met de voorbereiding van de tijdloop 2020. Waarschijnlijk wordt het dit jaar een andere, maar ons bekende locatie!  Het principe van de tijdloop is als volgt: Op basis van een...

Snertloop

Beste leden,Zondag 2 februari a.s. vindt om 10.00 uur alweer de 7e Snertloop plaats vanaf Sporthal Hoeveland (Waalre dorp). De sporthal is vanaf 09.30 geopend.Deze training/wandeling is voor al onze leden en de “Hut training/wandeling” is dan dus verplaatst naar de...

Bedankt

Mede namens mijn kinderen Marco en Gidy, alsmede de kleinkinderen Justin en Enzo wil ik bij deze het bestuur en de leden van onze loopgroep hartelijk danken voor de grote belangstelling, het mooie bloemstuk, de steunbetuigingen en het medeleven, wat wij mochten...