Beste leden van Loopgroep Waalre,

Wij melden jullie allen bij deze dat de jaarvergadering van onze loopgroep die voor morgenavond 11 maart gepland stond in het huis van Waalre wordt afgelast. Wij zullen proberen een nieuwe datum te plannen in april en zodra daar duidelijkheid over is wordt dit z.s.m. bekend gemaakt.
Vanavond heb ik in mijn hoedanigheid van voorzitter een aantal meningen gepeild bij wandelaars en hardlopers en een meerderheid had toch wel twijfels of we de bijeenkomst moesten laten doorgaan. Met de maatregelen die gemeenten en provincie inmiddels vanmiddag hebben verzwaard en de adviezen die hieruit volgden hebben we besloten dat verplaatsen naar een later tijdstip verstandig is.
Wij hopen jullie hiermee nog tijdig te hebben geïnformeerd.

Mocht je nog nadere toelichting willen, laat maar even weten via mailto: info@loopgroepwaalre.nl of neem contact op met ondergetekende,

Henk de Vrind
Voorzitter