Beste lopers,

Zoals je ziet gaat het over de nog te houden Conconitest bij GVAC.
Deze test is in de ogen van onze trainers een goede basis voor trainingen te plannen m.b.t. halve en hele marathon.

Ook dit jaar wordt er weer een Conconitest georganiseerd door Theo van Diessen op zaterdag 20 april 2019 (Paaszaterdag) op de atletiekbaan van GVAC.
Na deze test weet je jouw anaerobe drempel hartslag (verzuringspunt) en krijg je na de uitslag advies over hoe deze uitslag te gebruiken om effectief en blessure preventief te kunnen trainen. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 5 april 2019 via mail theovandiessen1954@ziggo.nl 

Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kosten i.v.m. inhuren van Jan van de Bosch (van AV Weert) bedragen € 10,- die op de dag zelf vóór de test à contant moet worden betaald. 
Jouw exacte testtijd wordt nog bekend gemaakt ruim vóór 20 april.
Bij aanmelden s.v.p. in de mail meteen aangeven hoe snel je loopt (wedstrijd van bv. 5 of 10 km, Coopertest of andere afstand) zodat je meteen wordt ingedeeld in een, op jou afgestemde snelheidsgroep, en op een tijdstip (tussen 09:30 en 14:00 uur). Tot 20 april.  

Met vriendelijke groet, Theo van DiessenGVAC