Zoals de leden al hebben gehoord via een eerdere melding starten de gezamenlijke trainingen heel rustig en verantwoord weer vanaf zondag 7 juni.
Je leest hierover alles in link http://loopgroepwaalre.nl/trainingsagenda/

Volledigheidshalve sluiten we ook nog bij het protocol van NOC/NSF waarin de richtlijnen staan opgenomen om vanaf 1 juni weer gezamenlijk te mogen sporten. Lees dit goed alvorens je weer met de andere leden gaat trainen.