Natuurlijk kijken wij als leden van Loopgroep Waalre terug op zeer geslaagde alternatieve wedstrijden op 11 oktober jongstleden. Ook dit jaar konden we ons ‘vermaak’ koppelen aan een goed doel “De voedselbank Aalst-Waalre”

Maar liefst € 750,= konden we laten bijschrijven op de rekening van de voedselbank en daarmee zijn we ongelooflijk trots op onze vereniging.
De voedselbank heeft al gereageerd met een uitgebreide dankbrief die we graag hieronder publiceren.

Beste mensen,

Wij danken u hartelijk voor de prachtige financiële bijdrage, die wij van u mochten ontvangen. U levert hiermee een grote bijdrage aan onze doelstelling om wekelijks een verantwoord en gevarieerd voedselpakket beschikbaar te kunnen stellen aan de huishoudens die hierop zijn aangewezen. Onze voedselbank verstrekt momenteel aan zo’n 40 huishoudens (ca. 100 personen) een voedselpakket; het betreft zowel gezinnen met soms wel zes kinderen, als alleenstaanden. 
De huishoudens die op onze steun zijn aangewezen hebben vaak te maken met een combinatie van problemen: echtscheiding, ziekte, werkloosheid, schulden, enz. In het bijzonder voor huishoudens die in schuldsaneringsperiode van minimaal drie jaar terecht komen, wordt situatie heel nijpend. Zeker gezinnen met kinderen komen daardoor op een absoluut minimaal bestaansminimum terecht. 
Wij zijn blij dat het ons tot nu toe in de huidige moeilijke corona-omstandigheden is gelukt om wekelijks de op ons aangewezen huishoudens te blijven helpen, in het bijzonder dankzij de bereidheid van een aantal vrijwilligers om dit werk voor hun rekening te nemen. Het kost ons momenteel wel extra moeite om voldoende levensmiddelen beschikbaar te kunnen stellen. Daarnaast vrezen wij een toename van het aantal huishoudens dat een beroep op ons zal doen, ten gevolge van de voor velen te verwachten economisch moeilijker tijd. 
Het zal u duidelijk zijn dat uw geweldige donatie voor onze voedselbank heel welkom is!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Voedselbank Aalst-Waalre:

Victor Jurgens; secrtaris