Noodevacuatiebord - AED - ZelfklevendOp maandag 21 februari 2022 werd in ’t recent verbouwde Hazzo de cursus Reanimatie en Gebruik van AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) aangeboden, speciaal voor onze leden.

Docent was Bob Groeneveld, van EHBO-vereniging Aalst-Waalre.
In deze cursus wordt geleerd hoe te reanimeren met behulp van hartmassage en mond-op-mondbeademing op zogenaamde slachtoffer-poppen. Daarnaast leer je hoe je het AED-apparaat moet bedienen zodat je snel en adequaat kunt handelen als iemand in je omgeving wordt getroffen.

De cursus wordt al vele jaren verzorgd door inspirerend docent Bob Groeneveld, 80 lentes jong en ondanks zijn pensioen volgt hij zijn passie nog wekelijks door dit soort trainingen te verzorgen.

Hij vindt het fantastisch om zijn ervaring en kennis over te brengen op iedereen die daar belangstelling voor heeft en deed dat ook vol overgave afgelopen 21 februari.

De opkomst was boven verwachting, behalve het grote aantal van ruim 25 deelnemers, viel op dat er een grote nieuwe aanwas was met een aantal nieuwe (lees: jongere) leden.

Erg belangrijk, weten wat je kunt doen in een crisissituatie is immers voor iedereen belangrijk.

Grootste leermoment was mijns inziens dat je eigenlijk niets verkeerd kunt doen, behalve jezelf laten meeslepen in het zogenaamde ‘omstanderseffect’ (er van uit gaan dat een ander zich wel over het mogelijke slachtoffer ontfermt).

Zeker in dergelijke situatie is communiceren van belang; Betrek omstanders, vraag of er professioneel verpleegkundigen in de omgeving zijn, spreek mensen aan de hulpdiensten te bellen, maar vooral; werk samen (indien mogelijk).

Hopelijk hebben we de cursus niet nodig, maar toch handig om iets van deze leerzame avond op te slaan in je achterhoofd.

Bedankt voor de belangstelling onder de aanwezigen en natuurlijk ook dank aan Bob Groeneveld, dat hij nog maar lang in gelegenheid mag zijn om ons te ondersteunen met zijn vakkennis.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur LGW

Werner Dijkgraaf