Binnen de loopgroep kent nagenoeg iedereen de DOLgroep. Deze groep bestaat uit een aantal oudere leden van LGW die eerst op dinsdagmorgen sinds vorig jaar op dondermorgen hun sportieve en culturele activiteiten uitoefenen. Ter voorbereiding op de jaarvergadering van 5 april aanstaande publiceren zij ruim voor die datum alvast hun jaarverslag. In een mengsel van het leven met een knipoog bekijken en zware sportieve aspiraties geven ze ons inzicht in hun doen en laten. Voel je je geroepen (gegeven jouw pensioenleeftijd) om aan te sluiten ga dan in op de onderstaande oproep. Voorwaarde is wel dat je lid van LGW moet zijn of op z’n minst bereid moet zijn dit te worden.

Jaarverslag D.O.L.groep 2022-2023

Ledenbestand.

Bij aanvang van het seizoen bestond het ledental uit 13 mannelijke personen. Helaas is Ad Tilborghs ons ontvallen en resteert het aantal leden in 12.
Tijdens het seizoen hebben zich geen nieuwe leden aangemeld en ook hebben zich geen leden afgemeld. (wie eenmaal lid is blijft lid)

Activiteiten.

Donderdaghappening.

Om 9.45 u. verzamelen bij “De Hut” voor een afstand hardlopen en/of wandelen, ieder naar eigen wens en mogelijkheden.
Na afloop van deze sportieve activiteiten om ca. 11.15 u. afhankelijk van de weersomstandigheden verzamelen in het cafe of op het terras, voor het gezamenlijk gebruik van 2 kopjes koffie (sportieve club) met breedvoerig overleg van het gemeentelijk, landelijk, wereldgebeuren en het natuurbeheer.
Bij een verjaardag wordt door de jarige getrakteerd op appelflap of gebak.

Culturele activiteiten.

Behouden het sportieve gebeuren wordt jaarlijks gekozen voor een culturele activiteit. Dit jaar hebben we gekozen voor het wielermuseum in Valkenswaard, donderdagmiddag (avond) 29 september, waarvan wij uitgebreid verslag hebben gedaan in het clubblad.

Sociale contacten.

Met de feestdagen en nieuwjaar hebben wij de 4 dames van onze reeds overleden leden, Peter, Ton, Antoon en Ad een mooie kaart gestuurd met onze beste wensen, hetgeen gezien de reacties zeer op prijs wordt gesteld.

Fakkelloop.

Donderdag 15 december hebben wij onze jaarlijkse Fakkelloop georganiseerd, dit jaar aansluitend op de prijsuitreiking de loterij, mede mogelijk gemaakt door onze gastheer van café Het Loon.

Mede door de grote deelname (ondanks de koude) van de lopers en wandelaars, alsmede de gezellige voortzetting, een bijzonder geslaagd evenement.

Ook hier is verslag gemaakt in het clubblad.

Tot besluit.

Mede door de prettige verstandhouding onder onze leden, mogen wij terugkijken op een gezellig en sportief seizoen, moge het een stimulans zijn voor de dames en heren zich aan te sluiten bij onze DOL-groep.