20 maart 2021

Beste leden,

Tijdens afgelopen Algemene Leden Vergadering van onze Loopgroep Waalre heeft er een bestuurswissel plaats gevonden.
Vooruitlopend op de nog te delen notulen in het eerstvolgende Lopertje informeer ik jullie, zodat de leden die geen gelegenheid hadden de digitale vergadering bij te wonen vast op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen.

Henk de Vrind, Hans Harlé en Ton Schaffer hebben zichzelf terug getrokken als bestuurslid om ruimte te geven aan verjonging van het bestuur.
Aanvullend waren er nog meer betrokkenen, te weten:

  • Jacques Jansen heeft zich onder andere ingezet rondom de sponsor activiteiten voor de vereniging
  • In memoriam Ad van Hooft droeg samen met Penningmeester Mientje zorg voor de financiële kant en de kascontrole en vervulde nog vele taken achter de schermen

In 2020 heeft het zittende bestuur nagedacht over de wijze waarop vernieuwing kon plaatsvinden.
Reinier Beltman en ondergetekende zijn afgelopen jaar in overleg met het bestuur toegetreden en hebben samen met hierboven genoemden gewerkt aan een overdracht van lopende werkzaamheden. 
In het najaar kwamen we tot de mooie conclusie dat we een nieuw bestuur konden vormen, met de komst van Marja Raijmakers.
Met overeenstemming tussen de oud gedienden en de nieuwe bestuurs-kandidaten en met instemming van de leden tijdens de vergadering d.d. 17 maart was het virtuele borrelmoment dan daar, het nieuwe bestuur is een feit!

  • Reinier Beltman vervult de rol van Voorzitter
  • Marja Raijmakers vervult de rol van Penningmeester
  • Ondergetekende (Werner Dijkgraaf) als Secretaris
  • Mientje vertegenwoordigt vanaf heden de wandelgroep, en de Lief & Leed commissie
  • Arjan Verhiel blijft de trainers vertegenwoordigen.

Verder wordt de vereniging ondersteund door een nieuw benoemde kascommissie, bestaande uit Kitty Mandos, Bram van Gessel en reservekascommissielid Marjo Blom, dank voor jullie aanbod!
Tot slot een woord van dank naar de oud gedienden voor hun jarenlange belangeloze inzet voor de Loopgroep Waalre, die dankzij deze mooie vriendengroep dit jaar 25 jaar bestaat.
En dank voor de fijne warme overdracht van kennis en samenwerking om deze verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. We hopen nog een beroep op jullie te mogen doen wanneer we hulp nodig hebben.
Succes en vooral veel geluk gewenst en proost op een mooie samenwerking!

Namens het nieuwe bestuur en met energieke groet,
Werner Dijkgraaf