Na een onderbreking vanwege corona, organiseert de DOLgroep dit jaar wederom de voor allen alom bekende Fakkelloop, donderdag 15 dec.

De Fakkelloop wordt georganiseerd voor zowel hardlopers en wandelaars, uiteraard enkel en alleen voor leden van de loopgroep Waalre en sponsoren. Ook voor de deelnemers aan de startersgroep staat de deelname open.

Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden!! Zoals andere jaren zijn wij ook dit jaar te gast bij herberg ’t Loon.

De start van de uur-loop en wandelaars is om 19.00 u. De halfuurloop begint om 19.30 u.

Leden die door blessures of omstandigheden niet kunnen deelnemen, kunnen zich aanmelden en verdienstelijk maken voor o.a. jurering.

Voor deelname kunt U zich op 2 manieren aanmelden:

  • Op de dag zelf (15/12) vanaf 18.15 u. in Herberg ’t Loon.
  • Per e-mail: ( henkdevrind@gmail.com  ) na 1 december.

Behoudens uw naam geeft U ook de afstand op die je gaat lopen/wandelen in het uur of het half uur

Per e-mail verdient onze voorkeur, het bespaart ons drukte en tijd voor aanvang.

Omkleden is mogelijk in een aparte zaal van de Herberg.

Het met fakkels, bouwlampen en vuurkorven verlichte parcours is identiek aan dat van de laatst georganiseerde loop. Voor de nieuwe deelnemers, laat je verrassen.

  • De route is gemarkeerd met genummerde afstand-paaltjes.
  • Bij het eindsignaal mogen deelnemers doorlopen tot het eerstvolgende paaltje.
  • Onthoud het nummer en geef het door aan de jury bij de Herberg.
  • De juryleden noteren het aantal gelopen rondes.
  • Meteen na afloop het deelnamenummer in leveren bij de jury, waar U vervolgens consumptiebonnen worden verstrekt, naar keuze te besteden aan chocomel of glúhwein en één voor consumptie in de Herberg..

De reguliere training vanaf sporthal Hoeveland vervalt deze donderdag.

Na afloop van de loop worden deelnemers, sponsoren en organisatie uitgenodigd in de Herberg, waar de prijzen worden uitgereikt en de avond wordt voortgezet in een gezellig samenzijn!!

De DOL-groep hoopt op een grote deelname van onze lopers en wandelaars!!

De voorzitter van de DOL-groep

Huub Verhees