Beste leden,

Gezien de door de overheid op 13 oktober afgekondigde Covid 19-maatregelen zijn we helaas weer genoodzaakt de gezamenlijke looptrainingen voorlopig op te schorten.
We moedigen natuurlijk wel aan om op eigen gelegenheid te blijven trainen, eventueel onderling af te spreken zolang dit in groepjes van maximaal 4 personen is en met in acht nemen van de 1,5 m onderlinge afstand. 
Ook voor de wandelaars geldt dat er wel gewandeld kan worden, maar dat de 1,5 meter maatregel en de groepsgrootte van maximaal 4 personen strikt gehandhaafd moet blijven
Op onze website loopgroepwaalre.nl ( https://loopgroepwaalre.nl/trainingsagenda/ ) is het trainingsschema te vinden dat je kunt gebruiken als leidraad voor je trainingen.
Kijk dus regelmatig op de website, waarin we proberen de actuele ontwikkeling voor jullie bij te houden. Ook op onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/loopgroepwaalre) proberen we de actualiteit bij te houden
Houd je aan de nieuwe afgekondigde maatregelen, want de handhaving wordt zeker strenger, maar bovenal “Blijf gezond”. 
Zodra de situatie daar aanleiding toe geeft zullen we jullie opnieuw berichten.

Trainers en bestuur