Op 17 maart aanstaande houden wij onze jaarvergadering. Normaal hebben we de beschikking over een grote zaal (Klooster, huis van Waalre), waar we met velen in kunnen. Door de Coronapandemie echter zijn we helaas veroordeeld tot een digitale bijeenkomst via Microsoft Teams. Een uitnodiging hiervoor hebben jullie inmiddels ontvangen via de mail. Mocht je dit onverhoopt hebben gemist of heb je de mail niet mogen ontvangen neem dan even contact op met ondergetekende.

Ook kunnen de agendastukken (notulen van 2019 en 2020) nog worden nagestuurd indien je ze niet hebt gekregen. Ook daarvoor kun je contact opnemen met ondergetekende.

Namens het bestuur spreek ik de verwachting uit dat we een grote groep mensen mogen verwelkomen volgende week woensdag.

Wim Kremers (webmaster)