Ledenbestand.

Bij aanvang van het seizoen bestond het ledentotaal uit 12 mannelijke leden. Nu op het einde van het seizoen verheugen wij ons in de komst en deelname van een nieuweling in de persoon van Cees Vink. Om definitief lid te worden moeten nog enkele formaliteiten worden afgewerkt (testen/appelflappen)  Met het enthousiasme waarmede hij deelneemt komt dat wel goed. Door deze (waarschijnlijke) aanmelding komt het ledenbestand op 13

Activiteiten.
Donderdaghappening.
Om 9.45 u. verzamelen bij “De Hut” voor een afstand hardlopen en/of wandelen, ieder naar eigen wens en mogelijkheden.
Na afloop van deze sportieve aktiviteiten om ca. 11.15 u. verzamelen op het terras of in het café voor het gebruik van de koffie, waarbij de jarige trakteert op appelflappen of gebak, uiteraard steeds met breedvoerig overleg omtrent het gemeentelijk, landelijk, wereldgebeuren en natuurbeheer.

Culturele aktiviteiten.
Behoudens het sportieve gebeuren wordt jaarlijks gekozen voor een culturele aktiviteit. Dit jaar hadden wij gekozen voor een gezamenlijk bezoek donderdag 28 september aan het weverij-museum te Geldrop, waarvan wij uitgebreid verslag hebben gedaan in het clubblad.

Fakkelloop 2023.
Dit seizoen hadden wij de Fakkelloop gepland op dinsdagavond 19 december.
Mede gezien het aantal voorinschrijvingen, de toezegging van medewerkers afspraken en voorbereidingen beloofde het wederom een geweldig evenement te worden, helaas echter door de bijzonder slechte weersomstandigheden, dientengevolge een onbegaanbaar parcours hebben we gezamenlijk moeten besluiten tot afgelasten.
De hiervoor ingekochte versnaperingen en prijzen hebben wij met goedkeuring van het hoofdbestuur gedoneerd aan de voedselbank.
Hopelijk volgende keer beter.

Tot besluit.

Mede door de prettige verstandhouding onder onze leden, mogen wij wederom terugkijken op een gezellig en sportief seizoen, moge het een stimulans zijn voor de dames/heren van onze loopgroep zich aan te sluiten bij onze DOL-groep.

Huub Verhees