Ruimschoots van te voren werd na de dinsdagochtendtraining  het draaiboek uit de kast gehaald en besproken om vervolgens een goede planning en taakverdeling af te spreken.

Vergunning aanvragen, overleg met onze gastheer café ’t Loon, gemeentewerken voor het parcours, fakkels vullen, zorgen voor versnaperingen en prijzen, afspraken voor wie wat meebrengt aan materiaal en wat alsnog ontbreekt huren zoals een generator en bouwlampen.

Donderdag voor de loop werden de buurtbewoners zowel schriftelijk als mondeling geïnformeerd en daar waar wenselijk werd om kleedgelegenheid en elektriciteitsaansluiting gevraagd. Geweldig zoals deze mensen enthousiast reageren op onze mededeling en verzoeken.

De gemeentewerken werden voortijdig verzocht indien nodig het parcours te egaliseren.

De berichten over het parcours waren daags voor de loop door de oneffenheden en regenval niet erg gunstig, echter mede door de vele voorinschrijvingen (68) wilden wij niet aan afgelasting of alternatieven denken, doch alles in het werk stellen om een verantwoorde loop en wandeling te realiseren.

Onze parcourmeester Bert was hiervoor steeds in overleg met de gemeente om alles in het werk te stellen onze doelstelling te realiseren.

Bert onze parcoursmeester in overleg met de medewerker van de gemeente

Na een loodzware dinsdagochtendtraining moest ’s middags alles op het parcours in gereedheid worden gebracht, zoals het plaatsen van fakkels, afstand(nummer)bordjes en alle aansluitingen, alsmede een laatste contrôle van het parcours.

Na het verwerken van de inschrijvingen, uitgifte van starnummers heette de voorzitter namens bestuur en leden van de DOLgroep eenieder van harte welkom, in het bijzonder Piet en Truus van Erp,

Piet mede oprichter van onze loopgroep Waalre, gewezen voorzitter en hoofdtrainer, bedenker, grondlegger en organisator van de eerste Fakkellopen.

Jacques met trompet kon om 19.10 u. het startsein geven voor de uurloop voor zowel hardlopers en wandelaars. Om 19.40 u. werd met slechts twee deelnemers gestart voor de 30 min. Loop.

Met luid trompetgeschal werden om 20.10 u. de verschillende lopen afgeblazen, waarna eenieder zich ging afmelden bij de jury voor het inleveren van het startnummer en opgave van het bordnummer, gelijktijdig met het in ontvangst nemen van consumptiebonnen voor zowel warme chocomel of glühwein alsmede voor het café, dit alles op een sfeervol terras met de vuurkorven, chocomel/ glühwein kraam opgeluisterd met passende muziek van D.J. Marco.

Dankzij een uitgekiend computerprogramma van de 2esecretaris Ad, een goede taakverdeling van de opruimdienst kon vrij snel met de bekendmaking en prijsuitreiking worden gestart.

Jacques, de voorzitter van de jury had hierbij het voorrecht de prijzen met de bekende rituelen te overhandigen.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking dankte de voorzitter voor alle medewerking, Nelleke en Marij voor de jurering, D.J. Marco voor de muzikale omlijsting, de buurtbewoners voor de spontane medewerking, de gemeentewerken Waalre voor hun fantastisch werk om het parcours te egaliseren.

Ook onze dank aan de deelnemers, de lopers, de wandelaars die ons als organisatie niet hebben teleurgesteld en zich met velen voor deelname hadden aangemeld, een stimulans voor ons als organisatie om ook in 2019 de Kerst-Fakkelloop te organiseren.

Als afsluiting van het officiële gedeelte dankte voorzitter Henk de Vrind de DOL groep voor de organisatie en uitvoering en verwachtte hij zonder meer dat ook in 2019 dit mooie evenement door hen wordt georganiseerd.

De avond werd in een gezellig samenzijn voortgezet met menigeen tot in de late uurtjes.

De resultaten van het lopen/ wandelen zijn reeds gepubliceerd in het laatste Lopertje.

Huub Verhees