We hebben als organisatie van de Ronde van Waalre heel lang geprobeerd om de 2021 jubileum-editie op 11 september a.s. (Immers loopgroep Waalre bestaat in oktober 25 jaar) dit jaar doorgang te laten vinden. 

Gaandeweg liepen we als organisatie telkens tegen nieuwe uitdagingen aan. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk gebleken om het bestaande parcours van de Ronde in zijn geheel te gebruiken. Door de werkzaamheden aan de traverse door Waalre dorp zijn een aantal straten en een gedeelte van de Markt niet beschikbaar. Gelukkig vonden wij een alternatieve route en een nieuwe start en finishlocatie vlakbij Sporthal de Hoeveland. Ook konden we gebruik maken van de faciliteiten van de sporthal evenals van de diensten van restaurant de Oude Toren in Waalre. 
Bij de aanvrage van het evenement bij de gemeente bleek naast het voornoemde onlangs dat er aanvullende eisen gesteld zouden worden die betrekking hebben op de 1,5 meter maatregelen. 
Hierdoor kwam de volledige aansprakelijkheid én organisatie helemaal in handen te liggen van Loopgroep Waalre. Door de overheidsrichtlijnen t.a.v. het organiseren van evenementen was er op geen enkele manier enige versoepeling te verwachten.
Hierdoor moeten we als organisatie een hele set van voorzorgsmaatregelen nemen, maar bovendien ook hierop toezicht houden. Dit houdt in dat wij er op moeten toezien dat alle betrokkenen (deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers) zich aan de regels houden.
Na langdurig en intensief overleg tussen de organisatie en het bestuur van Loopgroep Waalre hebben we gemeend dit jaar te moeten afzien van het organiseren van de Ronde van Waalre bij zowel de jeugdwedstrijden als de volwassenen. Wellicht dat er half augustus nog verdere versoepelingen zouden kunnen plaatsvinden door de overheid, maar dat betekent dat we als organisatie in 3 weken tijd alles opnieuw moeten (re)organiseren en die tijd is te kort in deze vakantieperiode.
Hiernaast blijft het verkrijgen van voldoende vrijwilligers elk jaar al een probleem en dat zal met meer benodigde toezichthoudende vrijwilligers dit jaar nog gecompliceerder worden.
De conclusie moet helaas luiden dat we de organisatie een jaar doorschuiven en plannen naar de nieuwe datum van zaterdag 10 september 2022. Wij rekenen er op dat alle vrijwilligers, sponsoren, deelnemers en organiserende basisscholen begrip kunnen opbrengen voor ons besluit.

Namens de organisatie van de Ronde van Waalre

Wim Kremers
Coördinator Ronde van Waalre