Beste leden,

Het zijn bijzondere tijden en we worden ook als vereniging geconfronteerd met zaken waar we nog nooit eerder mee te maken hadden. 

Sedert het uitbreken van het Covid 19 virus in februari zijn er geen wedstrijden meer en ook helaas geen gezamenlijke wandelingen en trainingen.
Inmiddels hebben de organisatie van de Ronde van Waalre als ook het bestuur om die reden besloten om de 21e versie van de Ronde van Waalre voor dit jaar af te gelasten. We doen dit met pijn in het hart en na een moeilijke afweging, waarbij niet alleen de sportieve en gezondheidsargumenten een rol hebben gespeeld. Ook sponsoren, de gemeente en onze vrijwilligers hebben een rol hierin vervuld en te vervullen.
Langer uitstel zou ons in allerlei organisatorische en planningsproblemen hebben doen belanden en dat wilden we voorkomen.

Zoals woensdag 6 mei duidelijk is geworden zal ook na 1 september de 1,5 meter regel nog wel blijven gehandhaafd. Dit betekent met name dat op de Markt in Waalre dit nauwelijks tot niet is te handhaven, temeer daar we al jaren meer dan 1000 mensen gelijktijdig ontvangen tijdens de jeugdlopen en de wedstrijd voor de senioren. De organisatie heeft gezien de organisatie en voorbereiding zo lang mogelijk gewacht met dit besluit, maar langer het besluit uitstellen levert te veel planningsknelpunten op.

Veel van onze vrijwilligers en verkeersregelaars (bijna 80) zijn mensen van 60 jaar en ouder en die hebben aangegeven voor zichzelf een (te) groot risico te zien om nu al definitief toe te zeggen dat we op ze kunnen rekenen. Zonder hen is het organiseren volstrekt onmogelijk.

Een klein bijkomend voordeel van de afgelasting is dat we het mooiste stuk van het parcours (tussen de Molenstraat en het Timmereind via Loon) dit jaar niet konden gebruiken in verband met rioleringswerkzaamheden. Overigens hadden we samen met de gemeente al een goed alternatief parcours uitgedokterd dat even lang was.

Inmiddels zijn sponsoren, scholen, vrijwilligers, verkeersregelaars en ondersteuners door ons op de hoogte gesteld van de afgelasting en we merken dat er over het algemeen begrip bestaat voor het besluit. 

Daarnaast melden we dat loopgroep Waalre in 2021 haar zilveren jubileum viert en dat wordt dus een prima gelegenheid om de afgelasting van dit jaar te compenseren en de 21e editie alsnog tot een groots evenement te maken.

De waarschijnlijke datum wordt voorzien voor zaterdag 11 september 2021. Zet maar alvast in de agenda. 

Op de website onder het hoofdstuk Ronde van Waalre zullen jullie op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen voor volgend jaar.


Bijkomende argumenten waren voor ons

  1. Omkleden en douchen in de sporthal is voorlopig niet mogelijk en wellicht ook nog niet op 12 september
  2. Een aansprakelijkheid tegen onze vereniging vanwege het corona virus kan niet worden verzekerd, eventuele gevolgen zullen we zelf moeten dragen en dat redden we financieel zeker niet.
  3. Andere sportevenementen direct in onze omgeving zijn al afgelast en/of doorgeschoven (Veldhoven 10 miles, Berlijn marathon, truckrun Valkenswaard, het betaald voetbal alleen zonder publiek)

We vinden het heel vervelend, maar gegeven de omstandigheden konden we op dit moment geen ander besluit nemen.
Mochten jullie nog vragen hebben stel ze gerust aan ondergetekenden,

Namens de organisatie,
Wim Kremers en

Namens het bestuur Henk de Vrind


#Samen Sterk en blijf gezond en let op elkaar.